Beskatning af personalegoder - ProLøn

Når man arbejder med løn- og personaleadministration, vil man uden tvivl komme i berøring med reglerne om beskatning. Det gælder for eksempel beskatning af personalegoder. Reglerne er mange, og de er svære at finde rundt i. 

På dette webinar giver vores jurister dig et indblik i de overordnede regler om beskatning af personalegoder, så det bliver nemmere for dig at navigere i. Der vil under gennemgangen blive taget fat i enkelte specifikke goder herunder eksempelvis beklædning, telefoni og fri bil.

På webinaret bliver du klogere på:

 • definitionen af et personalegode
 • hvornår et personalegode er skattepligtigt
 • særlige undtagelser til skattepligten, herunder
  • bagatelgrænserne
  • de 3 særlige undtagelsesregler
  • 60 dages-regel
  • 25 gange-regel
 • værdiansættelsesregler
  • Biler
  • Andre goder

På webinaret får vi desuden besøg af vores lønkonsulenter, som guider dig til, hvordan beskatningen håndteres i lønsystemet.

Webinaret er for dig, der laver løn, og som skal forholde sig til, hvordan virksomheden beskatter de forskellige goder m.v. der stilles til rådighed for medarbejderne, korrekt.


Når du tilmelder dig, accepterer du, at Visma DataLøn og ProLøn A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding.

Visma DataLøn og ProLøn A/S er dataansvarlig for behandling af følgende personoplysninger, når du tilmelder dig vores kurser:

 • Dit navn, e-mail og telefonnummer
 • Hvilken virksomhed du arbejder i (virksomhedsnavn og CVR-nummer)

Vi behandler disse oplysninger for at administrere din deltagelse på kurset.

Tilmelder du dig et webinar, gør vi dig opmærksom på, at du skal indtaste dit navn for at kunne deltage. Det betyder, at andre deltagere i nogle tilfælde vil kunne se dit navn.

Du kan læse meget mere om Visma DataLøn og ProLøns behandling af personoplysninger her.


Bemærk, at alle priser er uden moms. Husk, at kurser er fradragsberettiget.

Varighed: ½ dags kursus


Har du spørgsmål så kontakt os på
72279002
kursus@dataloen-proloen.dk

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning