Opsigelse, afskedigelse og fratræden - eftermiddag

Der kan være mange årsager til, at man skal afskedige en eller flere medarbejdere. Uanset årsagen er det vigtigt, at afskedigelsen foregår ordentligt og juridisk korrekt. Afskedigelsesprocessen har betydning både for den medarbejder der bliver opsagt og for de medarbejdere der bliver tilbage i virksomheden. Derudover kan virksomhedens håndtering af opsigelser få betydning for, hvordan kunder, samarbejdspartnere og medierne opfatter virksomheden. På kurset vil Vismas jurister gennemgå de juridiske regler der gælder ved afskedigelse og give et bud på, hvordan man kan håndtere processen.

Indhold:

Årsager til afskedigelse:
 • Virksomhedens forhold
 • Medarbejderens forhold

Afskedigelsesprocessen:
 • Arbejdsgiverens frie skøn ved reducering af antallet af medarbejdere
 • Hvilken betydning har medarbejderens anciennitet for arbejdsgiverens frie skøn?
 • Særligt beskyttede medarbejdergrupper
 • Særlige skatte- og feriepengespørgsmål

Opsigelse:
 • Opsigelsesskrivelsen
 • Opsigelsesvarslerne
 • Suspension/fritstilling
 • Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesaftaler:
 • Løn, bonus og eller anden betaling i opsigelsesperioden
 • Aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, fastholdelsesgodtgørelse og andre præstationsfremmende godtgørelser
 • Skattemæssige behandling af fratrædelsesgodtgørelser, outplacement til andre ordninger i forbindelse med fratrædelsen


Tilmeld dig kurset, på en af nedenstående datoer:
Varighed: ½ dags kursus
Bemærk, at kurset kun gennemføres, hvis der kommer tilstrækkelig tilmeldinger


Har du spørgsmål så kontakt os på

kursus.enterprise@visma.com

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning