Sygdom og fravær - formiddag

Sygdom og fravær

Nogle af de vigtigste elementer i sygedagpengeloven er, at virksomheder og medarbejdere skal fokusere på muligheden for at den sygemeldte kan vende tilbage til jobbet evt. som delvist sygemeldt.

På kurset får du et fuldt overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. Du får indsigt i både arbejdsgivers og lønmodtagers rettigheder og pligter, og du bliver orienteret om de seneste ændringer på området og de udfordringer, det giver i praksis.

Indhold
 • Procedure for håndtering af sygesamtalen og konsekvenser af udeblivelse fra sygesamtalen
 • Oplysninger til kommunen om sygefraværet ved anmeldelsen
 • Ny lægeerklæring – Mulighedserklæring
 • Hvad må arbejdsgiveren spørge om – lov om helbredsoplysninger og persondataloven
 • Frister for anmeldelse af sygefravær til kommunen
 • Arbejdsgivers krav på refusion af sygedagpenge og arbejdsgivers rettigheder i dagpengesager - ved deltidssygemelding, ved manglende medvirken fra sygemeldt medarbejder
 • Kontakten til de kommunale myndigheder, dagpengeblanketter og muligheden for digital indberetning

Udbytte
På dette kursus får du nogle juridiske og praktiske retningslinjer, der kan benyttes i forbindelse med medarbejderes fravær på grund af sygdom.


Tilmeld dig kurset, på en af nedenstående datoer:
Varighed: ½ dags kursus
Bemærk, at kurset kun gennemføres, hvis der kommer tilstrækkelig tilmeldinger


Har du spørgsmål så kontakt os på

kursus.enterprise@visma.com

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status
 • 22. oktober 2020
  08:30 - 12:00
  Visma Enterprise A/S Lautrupbjerg 6
  2750 Ballerup
  2500,00
  Ledige Pladser
 • 17. november 2020
  08:30 - 12:00
  Scandic The Mayor Banegårdspladsen 14
  8000 Aarhus
  2500,00
  Ledige Pladser

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning