Refusionskursus

Korrekt håndtering af refusionssøgning kan ses på bundlinjen. Det er derfor vigtigt at have styr på regler, lovgivning og tidsfrister inden for barsel og sygdom med henblik på refusionssøgning. På dette heldagskursus bliver du helt skarp på refusioner og tilskud og får tips og tricks til din refusionssøgning.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er typisk til dig, der arbejder i en HR- eller lønfunktion og har skiftet bekendtskab med refusionssøgning.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset, og du kan også sagtens deltage, selvom du ikke er kunde hos Visma Enterprise

På kurset vil vi gennemgå:

Barsel og forældreorlov
 • Varsling af graviditet og afholdelse af barsel
 • Barselloven
 • Betaling under barsel - løn og dagpenge
 • Barselsdagpengeret og refusion
 • Barselfonde
 • How to - registrering i Virk
 • Tips og tricks
 • Case og spørgsmål

Fravær grundet sygdom o. a
 • Anmeldelsesfrister
 • Sygdom
 • Arbejdsskade, §56 + §55
 • Løntilskud og fleksjob
 • Andre former for refusion
 • How to - registrering i Virk
 • Tips og tricks
 • Case og spørgsmål
Afslutningsvis vil der være en gennemgang og opsamling af kurset

Kurset er et heldagskursus og veksler mellem undervisning, diskussion og arbejde med cases og eventuelle egne refusionssager, der sikrer, at din nye viden bliver omsat til praksis.

Ønsker du hjælp til egne refusionssager skal du medbringe computer.
Varighed: 1 dags kursus


Har du spørgsmål så kontakt os på

kursus.enterprise@visma.com

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning