Visma Løn Finans: Overgangsordningen til ny Ferielov, eftermiddag

Dette kursus er for Visma Løn Finans kunder, med finansoverenskomst

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft i Danmark. Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, som vi kender det i dag.

På kurset gennemgår vi blandt andet:
 • Optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden
 • Medarbejdere, der er ansat senest 1. januar 2019
 • Fondsferiedage, for medarbejdere, der bliver ansat i perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019
 • Fonden Lønmodtagernes Feriemidler
 • Indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler
 • Funktionærer, timelønnede, afregning til Feriekonto eller Feriekasser
 • Funktionærer, timelønnede, feriepengene beholdes i virksomheden
 • Opsætning i Visma Løn i overgangsperioden


Kurset henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med løn- og personaleadministration
Varighed: ½ dags kursus


Har du spørgsmål så kontakt os på

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning