Funktionærloven - eftermiddag

Funktionærloven

Der kan være usikkerhed om, hvorvidt en medarbejder er omfattet af funktionærloven. I nogle virksomheder behandles månedslønnede medarbejdere som funktionærer og timelønnede medarbejdere som ikke-funktionærer.

Hvordan medarbejderen bliver aflønnet er ikke afgørende. Det er karakteren af det arbejde medarbejderen udfører i virksomheden, som afgør om medarbejderen er funktionær eller ej.

På dette kursus får du en gennemgang af de væsentligste af funktionærlovens principper og du bliver i stand til at undgå fodfejl i virksomhedens personaleadministration i forhold til håndtering af funktionærer. Under hele kurset er der mulighed for, at stille spørgsmål der afklarer de udfordringer du måtte have.

Kursets indhold:
 • Systematisk gennemgang af funktionærloven
 • Hvem er omfattet af funktionærloven
 • Ansættelse på prøve, midlertidig beskæftigelse, tidsbegrænset ansættelse og opgavebegrænset ansættelse
 • Hvad gælder under sygdom og barsel
 • Hvordan håndterer man ændringer i ansættelsesforholdet
 • Hvordan undgår du usaglig opsigelse


Tilmeld dig kurset, på en af nedenstående datoer:
Varighed: ½ dags kursus
Bemærk, at kurset kun gennemføres, hvis der kommer tilstrækkelig tilmeldinger


Har du spørgsmål så kontakt os på

Kursus.enterprise@visma.com

1. Vælg dato

 • Tidspunkt
  By
  Pris
  Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning