Ligebehandling og diskrimination - formiddag

Ligebehandling og diskrimination

Intro:
Diskrimination og forskelsbehandling er områder, der stadig får større og større betydning for ansættelsesforholdet.

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder, handicap, køn, race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Disse forbud omfatter alle led af ansættelses lige fra rekrutteringen, ansættelsesvilkår og ved opsigelse.

Er en medarbejder blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling, gælder der særlige bevisbyrderegler, som gør det lettere for medarbejderen at føre sagen. Det kan føre til, at medarbejderen bliver tilkendegivet en godtgørelse, der som regel svarer til 6-12 måneders løn.

Indhold:
På kurset får du et godt kendskab til de forskelsbehandlingslove, som er væsentlig for personale administration.

Du får bl.a.et indblik i :
  • Hvilke praktiske og principielle problemer du kan møde i dit arbejde med forskelsbehandlingslovene
  • nogle praktiske værktøjer til at håndtere de problemer, du møder, samt
  • tid til at drøfte de problemstillinger, som reglerne og retspraksis kan rejse af principiel og praktisk karakter.


Tilmeld dig kurset, på en af nedenstående datoer:
Varighed: ½ dags kursus
Bemærk, at kurset kun gennemføres, hvis der kommer tilstrækkelig tilmeldinger


Har du spørgsmål så kontakt os på

Kursus.enterprise@visma.com

1. Vælg dato

  • Tidspunkt
    By
    Pris
    Status

2. Registrer deltager

3. Betaling af faktura

:   
,

4. Bemærkning